4 april 2017

PvdA en VVD zorgen over niet nakomen afspraken Broek- en Simontjespolder

Ondanks eerdere afspraken om de Broek- en Simontjespolder te behouden als ‘ommetjesgebied’ voor de inwoners van de drukbevolkte Merenwijk, heeft de gemeente Teylingen plannen om het gebied te transformeren tot een recreatiegebied voor de regio. Eén van de plannen is om op de landijsbaan (tevens een weidegebied) een geasfalteerde skeelerbaan te realiseren. Omdat de PvdA en de VVD van mening zijn dat hiermee eerder gemaakte afspraken worden geschonden, hebben ze Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

De Broek- en Simontjespolder, een kleine, oer-Hollandse polder met koeien, slootjes en een molen, is voor duizenden Merenwijkers een plek vlakbij huis waar ze kunnen genieten van rust, ruimte en natuur. Om het landelijke karakter van dit gebied te behouden, is in 2010 op initiatief van de PvdA en VVD de ‘provinciale verordening ruimte’ gewijzigd. Met de wijziging werden alle intensieve faciliteiten in de Broek- en Simontjespolder onmogelijk gemaakt. De fracties vrezen dat met de plannen van Teylingen en de aanleg van de skeelerbaan, het landelijke karakter van het gebied alsnog verdwijnt.

De fracties willen weten waarom de provincie de grond heeft verkocht  en of er bij de verkoop voorwaarden zijn opgenomen die andere functies dan het huidige gebruik als wandel- en fietsgebied onmogelijk maken. Daarnaast willen ze helderheid over de impact van de verharding en de aanleg van de skeelerbaan op de natuurwaarden van de Kagerzoom, die thans als één van de meest waardevolle overgangen tussen stad en ommeland geldt.