Afscheid Statenleden Hillebrand, Matil en Mudde

27 maart 2019

Een week na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd om afscheid te nemen van een aantal Statenleden. Ron Hillebrand, Naomie Matil en Leo Mudde verlaten de Statenfractie van de PvdA. Als kers op de taart heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Ron Hillebrand een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor zijn jarenlange werk als raadslid en wethouder van Leiden en zijn 12-jarige Statenlidmaatschap: hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau – afscheid van Ron Hillebrand
Het is een bijzonder plechtige gelegenheid: uit handen van de Commissaris van de Koning ontvangt Ron Hillebrand een koninklijke onderscheiding: het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Ron Hillebrand te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn tijd als wethouder en raadslid in Leiden en zijn 12 jaar in Provinciale Staten van Zuid-Holland. De afgelopen Statenperiode nam Ron onder andere zitting in de commissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen en was hij fractievoorzitter voor de PvdA.

Commissaris van de Koning Jaap Smit prijsde Ron onder andere voor zijn succesvolle inzet voor de verlaging van de OV-tarieven, zijn inzet voor inspraak voor en rust aan de kust en zijn kritische blik op de verbouwing van het Provinciehuis. Volgens de CvdK deed Ron dit op een meegaande, complimenteuze, maar soms ook vileine manier. Ook benoemt hij de ludieke actie die Ron deed om aandacht te vragen voor de grote reserves, door afgelopen Najaarsnota de Grote Oppotwisseltrofee uit te reiken aan gedeputeerde Baljeu.

We wensen Ron veel succes toe in zijn verdere carrière en met zijn werk als algemeen secretaris van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

“Misschien wel het kleurrijkste Statenlid” – afscheid van Naomie Matil
Commissaris van de Koning Jaap Smit noemde haar “misschien wel het kleurrijkste Statenlid”. Ook Naomie Matil neemt na vier jaar afscheid van de Provinciale Staten. Naomie besloot zich niet meer te kandideren voor de volgende periode. We danken haar voor alle energie en het enthousiasme waarmee zij haar Statenlidmaatschap vervulde. Tijdens deze Statenperiode heeft ze zich onder andere ingezet voor een succesvol Vrouwenontbijt en andere activiteiten ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op het Provinciehuis en was zij woordvoerder op thema’s als ruimtelijke ordening, bestuur en financiën, arbeidsmarkt en cultureel erfgoed in de commissie Bestuur en Middelen. De lovende woorden van Commissaris van de Koning Jaap Smit:

“Je was echt jezelf. Misschien was je wel het kleurrijkste Statenlid. Jarenlang was je slapend lid van de Partij van de Arbeid, maar toen je wakker werd, formuleerde je een duidelijk doel voor jezelf: “die multiculturele samenleving is geen holle frase, het is wat ik leef. Als Surinaamse vrouw vind ik het belangrijk dat ook vrouwen met een andere etnische achtergrond zichtbaar zijn.” In navolging van je rolmodellen Hannah Belliot en Elvira Sweet manifesteerde jij je in de politieke arena. Je zette je in op de thema’s ruimtelijke ordening, bestuur en financiën, arbeidsmarkt en cultureel erfgoed. Je zette je bijvoorbeeld in voor een doordacht diversiteitsbeleid, waarbij je voorstelde na te denken over de mogelijkheid voor anoniem solliciteren. Je was ook één van de eerste Statenleden die tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 dit belangrijke punt op de agenda zette. Het was een bijzonder moment, maar het was ook een moment dat je inzet voor en je betrokkenheid bij de samenleving goed markeert. Je stond nog wel op de lijst bij de verkiezingen van vorige week, maar dan als lijstduwer. Dat betekent voor nu afscheid, maar ik vermoed dat we nog zeker van je zullen horen. Dank en veel succes.”

We twijfelen er niet aan dat we Naomie de komende jaren nog terug zullen zien bij de PvdA, voor nu bedanken we haar voor haar inzet! Ook wensen we haar alle goeds in haar carrière als communicatiedeskundige en wensen we haar veel geluk toe.

Korte, maar krachtige periode als Statenlid: afscheid van Leo Mudde
Leo Mudde nam voor de laatste drie maanden zitting in de Statenfractie van de PvdA. Onverwacht kon hij zo nog even meekijken met een deelnemen aan de provinciale politiek. Tijdens zijn korte, maar krachtige periode als Statenlid diende hij schriftelijke vragen in over de tweede oeververbinding van Krimpenerwaard. Hij was geen onbekende in de politiek, zo merkte ook Commissaris van de Koning Jaap Smit op: tot voor kort was hij voorzitter van de PvdA in Krimpenerwaard en in het verleden was hij raadslid en fractievoorzitter in de toenmalige gemeente Ouderkerk. We danken Leo voor zijn inzet en zien hem graag terug de komende jaren. Ook wensen we hem veel succes in zijn carrière als journalist bij onder andere VNG Magazine.

Anne Koning en Willem Minderhout nemen geen afscheid, maar keren terug in de Statenfractie van 2019 tot en met 2023. Op donderdag 28 maart worden zij samen met onze nieuwe fractieleden Leo Bruijn en Evelyn Hijink geïnstalleerd.