23 januari 2015

Aan de slag in Zuid-Holland

Beste partijgenoten en belangstellenden,

Eens in de vier jaar staat het werk van onze provincies in de schijnwerpers. Dan wordt terecht de vraag gesteld wat die voor de burgers (kunnen) betekenen. Niet iedereen volgt de provinciale politiek op de voet. Dat is onterecht. Provincies hebben iets in de melk te brokkelen – over de economie, de verdeling van de ruimte, de natuur en het vervoer om de belangrijkste te noemen. Dat raakt iedereen. De verkiezingen van 18 maart gaan over de politieke keuzes in de komende vier jaar. Die zijn niet neutraal maar gekleurd. In ons geval natuurlijk zo rood mogelijk. In ons verkiezingsprogramma ‘Aan de slag’ hebben we neergezet hoe we dat willen gaan doen.

Meer en betere banen is onze belangrijkste prioriteit. Daartoe kan en moet Zuid Holland profiteren van zijn sterke internationale positie. De provincie moet ook zorgen voor eerlijker werk en geeft zelf het goede voorbeeld door schoonmakers, beveiligers, chauffeurs en personeel in de catering in vaste dienst te nemen. Wij willen dat ondernemers die zich niet schuldig maken aan uitbuiting een voorkeursbehandeling krijgen.

Beter openbaar vervoer, meer ruimte voor de fiets , voor wandelen en ontspannen horen prioriteit te krijgen. Binnen vier jaar moet er bij alle knooppunten voldoende gelegenheid tot veilig stallen van fietsen zijn. Stadsbewoners krijgen gemakkelijker toegang tot de buitenruimte met betere fietsroutes.

De natuur is van ons allemaal en moet voor iedereen toegankelijk zijn. De natuur (de soorten en de bijzondere plekken) moet beschermd worden. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in een goed natuurnetwerk en betere verbindingen tussen de natuurgebieden van Zuid Holland.

Een groenere provincie stapt over op groene energie ter vervanging van het gebruik van fossiele brandstoffen. Meer besparen bijvoorbeeld krijgt de voorkeur boven het winnen van schaliegas. Verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw – een technisch zeer innovatieve sector – krijgt optimale steun van de provincie.

Dit is in het kort waar we mee aan de slag willen gaan. U kunt het uitgebreider terugvinden in ons verkiezingsprogramma op onze website: www.pvdazuidholland.nl. Maar volg ons tijdens de verkiezingscampagne én daarna vooral ook op Twitter (www.twitter.com/pvdazdh) en Facebook (www.facebook.com/pvdazh).

Keuze genoeg voor Zuid Holland. Er valt iets kiezen op 18 maart. En vergeet niet dat we in feite drie keer mogen stemmen. Voor de provincie, voor de waterschappen en – indirect – voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Laat die kans niet lopen en laten we Zuid-Holland zo rood mogelijk kleuren.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Lijsttrekker PvdA