30 juni 2016

Meer sociale woningen voor Rotterdam

In het debat over de Kadernota 2017 heeft de PvdA zorgen uitgesproken over de plannen van Rotterdam om de sociale woningvoorraad met 20.000 woningen te verminderen. Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Een heel slecht plan en in strijd met het provinciale woonbeleid. Uit de provinciale woningmarktverkenning blijkt namelijk dat er vanwege de verdubbeling van het aantal senioren en de sterke stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens juist meer sociale woningen in Rotterdam nodig zijn. Wij willen dat Rotterdam zich aan de afspraken houdt’.

Het stadsbestuur van Rotterdam wil tienduizend betaalbare woningen slopen of verkopen. Dat staat in de Woonvisie van nu tot 2030 van wethouder Schneider. Voor veel Rotterdammers wordt wonen in hun eigen stad zo onbetaalbaar. Een campagne voor een stedelijk referendum over de Woonvisie, is inmiddels door meer dan 13.000 Rotterdammers ondertekent.

De PvdA wil dat GS ervoor zorgt dat het aantal sociale woningen in de Rotterdamse regio op het noodzakelijke niveau komt. Mochten de Rotterdamse sloopplannen doorgaan en overleg nog niets leiden, dan kan de provincie overstappen op het toetsen van elk bestemmingsplan op de daarin opgenomen woningdifferentiatie.