14 juni 2015

Gewestelijke Vergadering

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de gewestelijke vergadering op zaterdag 27 juni 2015

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag gewestelijke vergadering d.d. 28 maart 2015(p.4)

4. Begrotingsvoorstellen (pag. 12)

5. Werkplan 2015-2016 (pag. 14)

6. Provinciale Politiek

7. Bestuursverkiezing, afscheid scheidende bestuursleden (p.17)

8. Rondvraag

Pauze

9. Europa met Agnes Jongerius onder leiding van Flora Goudappel (pag. 3)

10.Sluiting

De pagina’s verwijzen naar Zuid-Hollands Peil nr. 2 juni 2015, dat via onderstaande link is te raadplegen:

http://www.pvdazuidholland.nl/uploads/nieuws/zhp_nr_2_juni_2015.pdf

Voordracht nieuw bestuur:

De selectiecommissie draagt de volgende kandidaten voor bij de verkiezing van een nieuw bestuur:

Voorzitter: Jan Marinus Wiersma (Leiden, 63 jaar). Heeft ervaring op (bijna) alle fronten in de partij (afdeling, partijbestuur, gewestelijk voorzitter, internationaal secretaris, campagneleider, Europees Parlement).

Secretaris: Jan Barendregt (Vlaardingen, 73 jaar). Vervult deze functie al een aantal jaren op uitstekende wijze; gelukkig wil hij deze taak nog een tijdje op zich nemen en zich richten op de opleiding van zijn opvolger.

Leden (in alfabetische volgorde):

 • Rosalie Bedijn (Noordwijk, 20 jaar) Studente geschiedenis. Is geruime tijd lid van de PvdA en is campagnevrijwilliger voor de Jonge Socialisten; raadscommissielid voor PvdA-GroenLinks en fractiesecretaris.
 • Jacqueline van den Bergh (Dordrecht, 65 jaar). Al geruime tijd lid van het bestuur. Heeft een uitgebreid netwerk in Dordrecht en omgeving.
 • Mats Bergman (Capelle aan den IJssel, 27 jaar). Burgerraadslid in Capelle aan den IJssel, voorzitter werkgroep Cultuur voor de Jonge Socialisten, voorzitter C30 (Capelle onder de dertig)
 • Jacqueline Buitendijk (Rijswijk, 56 jaar). Heeft veel bestuurlijke ervaring (o.m. als brandweercommandant). Kan een uitstekende rol vervullen in het vlot trekken van conflicten van allerlei aard binnen afdelingen.
 • Rachid Elouachoun (Rotterdam, 38 jaar). Al drie jaar lid van het bestuur. Organisatorisch inzicht en een heldere kijk op de rol van het gewest.
 • Peter Kiela (Delft, 56 jaar). Heeft een ruime ervaring binnen de partij, en als raadslid. Heeft ook veel kennis over de waterschapswereld. Was de gedurende de laatste twee jaar vice-voorzitter van het gewest.
 • Martijn Mudde (Leiden, 31 jaar ) Was vier jaar bestuurslid van de afdeling Leiden en campagnemanager. Wil vanuit die ervaring zijn bijdrage leveren aan de hulp aan kleinere afdelingen en heeft sterke interesse voor de waterschappen.
 • Annelies Pilon (Voorburg, 38 jaar). Kent de partij vanuit verschillende hoeken (medewerker geweest van de Europese fractie, nu bij de WBS). Sterke organisator met ook kennis van inhoud.

Een aantal kandidaten heeft zich, na kennisname van het advies van de commissie, teruggetrokken. De overige kandidaten zijn (in alfabetische volgorde):

 • Shena Ammersing (Lansingerland, 43 jaar) Secretaris Jaap Burgerstichting, was schaduwraadslid en in 2014 kandidaatsraadslid PvdA in Lansingerland en daar ook lid campagneteam Europese en gemeenteraadsverkiezingen
 • Ray Doerdjan (Lansingerland, 47 jaar), vrijwilliger bij het Long Fonds en Dreamwish Foundation. Was schaduwraadslid in Lansingerland, lid van de schrijversgroep verkiezingsprogramma PvdA Lansingerland en lid van de campagneteams PS en Europa
 • Urmila Khodabaks (Den Haag, 59 jaar). Was lid van het afdelingsbestuur Den Haag, gewestelijk afgevaardigde, nam deel aan diverse congressen en trainingen.
 • Anja van Zantvoort (Zoetermeer, 60 jaar) Lid afdelingsbestuur Zoetermeer, was gemeenteraadslid, liep stage bij de Provinciale Staten.

Ook op hen kan een stem worden uitgebracht.

Voor de voorzitter en secretaris zijn geen tegenkandidaten. Zij worden derhalve zonder hoofdelijk stemming gekozen.

De overige bestuursleden worden via een schriftelijke stemming gekozen door de gewestelijk afgevaardigden.

Graag tot zaterdag 27 juni a.s in Engels.

Met vriendelijke groet,

Jan Barendregt

secretaris