Verkiezingsdag Provinciale Staten en Waterschappen

20 maart

Op woensdag 20 maart is het zo ver, dan mag u tweemaal stemmen voor driemaal invloed! Op deze dag kunt u stemmen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten, die uiteindelijk de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt.

Laat daarom uw stem niet verloren gaan en stem op 20 maart PvdA. Zeker in Zuid-Holland!