Vergadering Algemeen Bestuur

13 augustus 2019, van 20:00 tot 22:00, Wiardi Beckman Stichting, Den Haag | Wiardi Beckman Stichting, Den Haag

Op dinsdagavond 13 augustus vergadert het algemeen bestuur van PvdA Zuid-Holland. Deze vergaderingen zijn openbaar voor leden van de PvdA. Wil je aanwezig zijn? Meld je dan aan via de secretaris.