22 februari 2017, om 10:00, Provinciehuis | Provinciehuis

Provinciale Staten

Met op agenda:

  1. Herindelingsadvies Hoeksche Waard
  2. Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
  3. Ontwerp partiele herziening VRM windenergie
  4. Gunningsbesluit DBM-overeenkomst RijnlandRoute