8 november 2017, van 10:00 tot 20:00, Provinciehuis, Zuid-Hollandlaan 1, Den Haag | Provinciehuis, Zuid-Hollandlaan 1, Den Haag

Provinciale Staten in vergadering bijeen

Begroting 2018