20 december 2017, van 10:00 tot 15:00

Provinciale Staten in vergadering bijeen