Praat mee over verkiezingsprogramma Provinciale Staten

4 oktober, van 19:00 tot 21:30 | Partijkantoor PvdA Zuid-Holland

Op donderdag 4 oktober wil de programmacommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland de gelegenheid bieden aan alle leden te reageren op het conceptprogramma dat eind september verspreid zal worden. De planning is krap, vandaar dat de commissie graag in gesprek wil met een ieder die suggesties voor verbetering of aanpassing heeft. In het gesprek kan het misschien veel duidelijker worden of een suggestie ook door de programmacommissie als verbetering ervaren wordt. Natuurlijk blijft de mogelijkheid open op de ALV, voorzien op zaterdag 20 oktober, amendementen in te dienen en in stemming te (laten) brengen.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op het Partijkantoor van de PvdA Zuid-Holland, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam.