8 januari 2016, om 17:00, Provinciehuis | Provinciehuis

Nieuwe omgevingswet: door eenvoud effectiever?

Met onder andere Arjan Nijenhuis (plaatsvervangend directeur Ministerie Infrastructuur en Milieu) en Statenlid Willem Minderhout