2 april 2016, om 13:00, Zalencentrum Engels, Rotterdam | Zalencentrum Engels, Rotterdam

Gewestelijke vergadering

AGENDA
1. opening
2. mededelingen
3. verslag gewestelijke vergadering 12 december 2015
4. consequenties van de besluiten door het congres voor de gewestelijke vergaderingen
5. financieel verslag 2015
6. verslag kascontrolecommissie
7. benoeming kascontrolecommissie 2016
8. uitgaven campagne 2015
9. verkiezing secretaris
10. provinciale politiek
11. rondvraag
12. pauze
13. landelijke en internationale politiek met Nico Schrijver en Roos Vermeij
14. sluiting