Excursie Groene Hart

18 augustus 2018, van 10:00 tot 14:00, Nieuwkoop | Nieuwkoop

Ruimte voor nieuwe woningen, energietransitie, natuurontwikkeling in het landelijk gebied van Zuid-Holland, kan dat? De gemeente Nieuwkoop laat zien dat er mogelijkheden zijn! Op zaterdag 18 augustus ontvangt de wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Guus Elkhuizen de PvdA en geeft uitleg en een kijkje in de praktijk. Op de fiets gaan we een aantal locaties langs, waaronder de aardgasloze wijk, projecten van duurzame openbare verlichting, waterkwaliteit en natuurontwikkeling en krijgen we uitleg over nieuwe plannen. Ook input voor een wervende paragraaf in het verkiezingsprogramma voor het Groene Hart.

Zaterdag 18 augustus tussen 10.00 en 14.00 uur (incl. lunch)
Matthijs van Muijen (lid Kennisgroep Duurzaamheid, tel: 06 29762481)
Graag opgeven voor 12 augustus via