15 januari 2016, om 18:00, Provinciehuis | Provinciehuis

Dag van Nieuwe Energie

De transitie naar een duurzame energievoorzieningen is een van de grootste uitdagingen van deze generatie. De provincie moet deze energietransitie ruimtelijk mogelijk maken en heeft daarvoor een energiefonds ingesteld ter grootte van €100 miljoen. Op woensdag 20 januari wordt de Beleidsagenda Energietransitie in de commissie Duurzame Ontwikkeling besproken. Ter voorbereiding hierop organiseert de PvdA Zuid-Holland op vrijdagmiddag 15 januari 2016 op het Provinciehuis de ‘Dag van Nieuwe Energie’.

#DagvanNieuweEnergie