ALV PvdA Zuid-Holland

10 november | Partijkantoor Rotterdam

Op zaterdag 10 november vindt de ALV plaats waar de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en Waterschappen worden voorgelegd aan de leden. Meer informatie volgt.