ALV PvdA Zuid-Holland

10 november 2018, Partijkantoor Rotterdam | Partijkantoor Rotterdam

Op zaterdag 10 november vindt de Algemene Ledenvergadering van PvdA Zuid-Holland plaats, alwaar onder meer de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de Provinciale Staten, Waterschap Schieland en Krimpenerwaard en Waterschap Delfland worden voorgelegd aan de leden.

Graag nodigen wij jullie hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. Omwille van logistieke redenen verzoeken wij u zich zeer tijdig aan te melden. Aanmelden voor de ALV kan via het formulier onderstaand deze pagina.

Datum: 10 november 2018
Tijd: 09.45 uur – 13.30 uur
Locatie: Partijkantoor Rotterdam (!), Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam (routebeschrijving)
Aanmelden: middels onderstaand formulier.


Agenda

10.00 uur – 10.30 uur Huishoudelijke zaken

  • Afscheid secretaris Zillah Evers;
  • Voordracht en verkiezing voorzitter, duo-secretarissen en algemeen bestuurslid PvdA Zuid-Holland;
  • Voorstel begroting PvdA Zuid-Holland 2019;
  • Presentatie werkplan PvdA Zuid-Holland 2019;
  • Benoeming leden stembureau.

10.30 uur – 12.00 uur Bespreking kandidatenlijst Provinciale Staten
Onder voorzitterschap van Margot Kraneveldt

  • Kandidatenlijst PvdA Provinciale Staten 2019-2023

12.00 uur – 12.30 uur Netwerklunch

12.30 uur – 13.00 uur Bespreking kandidatenlijsten waterschappen

Onder voorzitterschap van Margot Kraneveldt. Stemrecht is voorbehouden aan de inwoners van de betreffende waterschappen

  • Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Delfland
  • Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

13.00 uur – 13.30 uur Debat lijsttrekkers Eerste Kamer

13.30 Sluiting