Veilige en schone provincie

Mensen hebben recht op een veilige omgeving en op schone lucht, water en bodem. De provincie heeft een belangrijke taak hiervoor te zorgen.

Ons standpunt

Zuid-Holland is een sterk verstedelijkte provincie waar mensen gezond en veilig moeten kunnen wonen en werken. Mensen hebben recht op een veilige omgeving en op schone lucht, water en bodem. De provincie heeft een belangrijke taak hiervoor te zorgen.

Nieuwsberichten over Veilige en schone provincie

Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals

lees verder »

‘Waste to Chemicals’, goede ontwikkeling met nog te veel onduidelijkheden

7 juni 2017

GS wil gebruik van voedingsgewassen om methanol te maken niet uitsluiten. Een van de speerpunten van de provincie is het stimuleren van een ‘circulaire en bio-based economy’ in Zuid-Holland: een economie waarin het afval van de een de grondstof voor de ander is en waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door plantaardige grondstoffen. De PvdA steunt

lees verder »

PvdA wil verbod lozing GenX oppervlaktewater

19 april 2017

De PvdA wil dat chemiebedrijf Chemours stopt met het lozen van de stof  GenX in het oppervlaktewater. Aanleiding is een brief aan Gedeputeerde Staten van de voltallige gemeenteraad van Dordrecht waarin de raad haar zorgen uitspreekt over de situatie rond de fabriek Chemours. PvdA woordvoerder Willem Minderhout: ‘Wij begrijpen dat de gemeenteraad van Dordrecht de

lees verder »

Recreatieve vluchten Helihaven Ypenburg nog mogelijk. Luchthavenregeling nog niet van kracht.

3 maart 2017

Op 2 februari stond er een artikel in het AD over de voortgaande strijd van de actiegroep Heliniet tegen de helikopterhaven in de Haagse wijk Ypenburg. Een uitspraak van de directeur van het bedrijf Heliplan, dat de helihaven gaat exploiteren trof mij: “Er zijn veel mensen die het leuk vinden een keer in een helikopter

lees verder »

Asbestbrand Wateringen: PvdA dringt na bewonersenquête niet langer aan op een afrondend onderzoek

27 november 2016

Om de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente Westland en de bewoners van het door de gevolgen van een door een asbestbrand getroffen wijk in Wateringen te helpen herstellen had de PvdA-Statenfractie voorgesteld om na afloop een onafhankelijk onderzoek op kosten van de Provincie uit te laten voeren om te bezien of de wijk nu echt

lees verder »

Klein succesje tijdens begrotingsbehandeling: informatie over risicovolle bedrijven wordt verbeterd

15 november 2016

Hoewel de coalitiepartijen zeer weinig ruimte gaven tijdens de behandeling van de begroting van Zuid-Holland, hebben we toch een belangrijk punt binnengehaald: de informatievoorziening over risicovolle bedrijven wordt verbeterd. De provincie is als vergunningverlenende instantie verantwoordelijk voor deze ‘BRZO-bedrijven’. De controle wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten, met als belangrijkste de DCMR. Tijdens de toestanden rond

lees verder »

Kolenwarmte in discussie

4 november 2016

PvdA: Warmte netwerk in Zuid-Holland op termijn zo duurzaam mogelijk De wereld staat voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet rigoureus worden teruggebracht om de klimaatverandering binnen de perken te houden. In Parijs zijn daar afspraken over gemaakt, maar uiteindelijk zijn het de beslissingen en acties van al die afzonderlijke overheidsinstanties, bedrijven en burgers die

lees verder »

Asbestbrand Wateringen: afrondend onderzoek, of niet?

2 november 2016

In januari 2015 brak er een brand uit in een bedrijfspand in Wateringen. Het pand was voorzien van een asbestdak en de asbestvlokken waaiden de aanpalende woonwijk in. Dit was het begin van een langdurige saneringsoperatie die de bewoners lang in onzekerheid hield of hun wijk wel weer veilig was. De eerste opruimacties gaven de

lees verder »

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

16 juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden, Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt

lees verder »

Willem Minderhout over hoe maar geen einde komt aan het dossier Chemours

30 mei 2016

Onlangs bezocht ik een bijeenkomst van de bewoners van de Dordtse wijk ‘De Staart’ in Zorgcentrum ‘De Merwelanden’. We spraken over de gevolgen van de PFOA-vervuiling door de teflonfabriek van Chemours (voorheen DuPont). De onrust is groot. Veel bewoners willen hun bloede laten onderzoeken. Erik Meijer, de kersverse directeur van Chemours probeerde een zeer geëmotioneerde

lees verder »