Ruimte voor groen

Natuur draagt bij aan ons welzijn en aan onze fysieke en geestelijke gezondheid. Hoewel we in een zeer dichtverstedelijkte provincie wonen, is het belangrijk dat de inwoners van onze provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap.

Ons standpunt

Natuur draagt bij aan ons welzijn en aan onze fysieke en geestelijke gezondheid. Hoewel we in een zeer dichtverstedelijkte provincie wonen, is het belangrijk dat de inwoners van onze provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap. Of dat nu is om hard te lopen, te ravotten of barbeueen, te fietsen, te zwemmen of om tot rust te komen. De PvdA wil dat het netwerk van natuurgebieden wordt afgemaakt. Daarmee wordt ons waardevolle landschap voor de toekomst behouden. Ook willen we de achteruitgang in planten- en diersoorten tegengaan. Anne Koning is woordvoerder Groen en voert daarover het woord in de commissie Duurzame Ontwikkeling.

Nieuwsberichten over Ruimte voor groen

Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals

lees verder »

Provincie moet ruimte bieden aan homo-ontmoetingsplekken

11 mei 2017

Voor mannen die seksdates willen maken in de buitenlucht met andere mannen zijn er zogenaamde Homo-ontmoetingsplekken (hop’s). Omdat het taboe op homoseksualiteit anno 2017 helaas nog altijd leeft, blijkt er ondanks internet nog steeds  behoefte te zijn aan dergelijke plekken, horen wij van de stichting het Keelbos. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich hieraan storen en

lees verder »

Goed nieuws: vergunning carbid schieten Nature2000 gebied Voornse Duin ingetrokken

10 april 2017

Het Voornes Duin (Westvoorne) is een Natura2000 en een stilte gebied. Vreemd dus dat daar op 31 december lawaai gemaakt wordt, door caridschieten. De PvdA Zuid-Holland stelde in december 2016 schriftelijke vragen om na te gaan of dit wel in overeenstemming is met ons provinciale beleid. Ook de PvdD en de VVD-fracties hebben vragen gesteld.

lees verder »

PvdA en VVD zorgen over niet nakomen afspraken Broek- en Simontjespolder

4 april 2017

Ondanks eerdere afspraken om de Broek- en Simontjespolder te behouden als ‘ommetjesgebied’ voor de inwoners van de drukbevolkte Merenwijk, heeft de gemeente Teylingen plannen om het gebied te transformeren tot een recreatiegebied voor de regio. Eén van de plannen is om op de landijsbaan (tevens een weidegebied) een geasfalteerde skeelerbaan te realiseren. Omdat de PvdA

lees verder »

Schriftelijke vragen ‘Agrarisch Natuurbeheer’

13 februari 2017

Een van de pijlers van de Zuid-Hollandse inzet voor weidevogels is het NatuurNetwerkNederland (NNN). Binnen de realisatieopgave zijn er twee grote veenweidegebieden: de Gouwe Wiericke/De Venen en de Krimpenerwaard. De BBL/Provinciegronden in de Krimpenerwaard zijn uitgegeven aan de Natuurcoöperatie en het Zuid-Hollands Landschap. Deze twee partijen geven de gronden vervolgens uit aan agrariërs. Het lijkt

lees verder »

Werkgroep Ruimte organiseert vervolg op Dag van Klimaatvriendelijke stad

6 februari 2017

Op zaterdag 11 februari organiseert de PvdA werkgroep Ruimte een vervolgbijeenkomst op de Dag van de Klimaatvriendelijke stad. De bijeenkomst vindt plaats in Gouda en start op 12.30 uur. Doel is “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Afgelopen zomer presenteerden Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi de Visienota

lees verder »

PvdA stelt schriftelijke vragen over schieten carbid in natuurgebied

19 december 2016

Carbid schieten in een natuurgebied? In een Natura 2000-gebied waar bij alle activiteiten de versterking van de natuurwaarden voorop dient te staan en dat bovendien aangemerkt is als stiltegebied?!? De gemeente Westvoorne staat dit toe op oudejaarsdag.  Er mag dan carbid worden geschoten in het Natura 2000 gebied Voornes Duin.  ‘Heel vreemd’, aldus PvdA Statenlid

lees verder »

Integrale visie kust Zuid-Holland

14 december 2016

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat over de ruimtelijke inrichting van de provincies voorgesteld een integale visie op te stellen voor de kust van Zuid-Holland. GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘De kust is bepalend voor de identiteit van onze provincie en moeten wij daarom koesteren. Een integrale visie zorgt

lees verder »

Kleine verfraaiing Verordening nieuwe Wet natuurbescherming

9 november 2016

Op de agenda van Provinciale Staten van 9 november stond onder andere de Verordening nieuwe Wet natuurbescherming en het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Per 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming van kracht. Met deze nieuwe wet worden diverse taken op het gebied van natuurbescherming en –beheer overgedragen van het Rijk naar de provincies. Zuid-Holland

lees verder »

Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

22 september 2016

Afgelopen vrijdag vond op het Provinciehuis de Dag van de Klimaatvriendelijke Stad plaats. Centraal stond de vraag wat nodig is om de steden en dorpen in onze provincie droog en koel te houden. Door  klimaatveranderingen zijn met name onze sterk versteende steden kwetsbaar. Groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen kunnen lijden onder de

lees verder »