Duurzame economische groei

Zuid-Holland heeft met drie universiteiten, de haven van Rotterdam, de glastunbouwsector en met Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid volop mogelijkheden in handen om duurzaam te groeien. De PvdA wil dat iedereen mee doet en profiteert van de economische kracht van onze provincie.

Ons standpunt

Met drie universiteiten, ieder met hun eigen karakter (technisch, algemeen en economisch), met de haven van Rotterdam, de glastuinbouwsector en met Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid heeft Zuid-Holland volop mogelijkheden in handen om duurzaam te groeien. Iedereen moet mee doen en profiteren van de economische kracht van onze provincie. De PvdA vindt dat werkgelegenheidsbeleid de solidariteit en de milieukwaliteit moet bevorderen. De provincie investeert alleen in innovatiefondsen als er een positief effect is op milieu en werkgelegenheid. Werk voor lager geschoolden en arbeidsgehandicapten krijgt daarbij extra aandacht.

De PvdA wil  duurzame economische groei bevorderen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen, innovatieve economische bedrijvigheid te stimuleren en kansen die ontstaan nu waardevolle grondstoffen in afvalstromen steeds vaker worden hergebruikt, te verzilveren.  Willem Minderhout is woordvoerder Economie in de Commissie Ruimte en Leefomgeving.

 

Nieuwsberichten over Duurzame economische groei

Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals

lees verder »

PvdA: uitbreiding RTHA slechts mogelijk binnen bestaande geluidsruimte

5 april 2017

In de commissie Verkeer en Milieu is vandaag gesproken over het rapport ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)’. Het rapport is opgesteld door de Delftse hoogleraar Joost Schrijnen. Hij onderzocht in opdracht van provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland of er draagvlak is voor de groei van het aantal

lees verder »

Statenlid Metin Celik op werkbezoek naar Lansingerland

31 januari 2017

Onder aanvoering van Raymond Tans en Gerard Bovens is Metin Celik op werkbezoek gegaan in Lansingerland. Het gezelschap bracht eerst een lunch-bezoek aan wethouder Albert Abee en zijn ambtelijke staf die ons gastvrij bijpraatten over de ruimtelijke ontwikkelingen waar Lansingerland voor staat, de woningbouw, het toekomstperspectief voor de glastuinbouw, de ontwikkeling bedrijventerreinen, waaronder Bleizo, de relatie met de buurgemeenten en

lees verder »

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

16 juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden, Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt

lees verder »

Decathlon naar Haagse Grote Marktstraat: succesje voor provinciaal detailhandelsbeleid

23 maart 2016

Onlangs besloot Decathlon, een grote sportzaak met als formule ‘try before you buy’, een vestiging te openen in het V&D-gebouw in de Haagse Grote Marktstraat. Eerder aasde Decathlon op een plek in de buurt van het ADO-stadion. Het Provinciebestuur, met steun van de PvdA Zuid-Holland, wilde daar echter geen toestemming voor geven. De PvdA Zuid-Holland

lees verder »

Aan de slag met Nieuwe Energie

25 januari 2016

Vrijdag 15 januari sprak de PvdA Zuid-Holland met partijgenoten over hoe vaart kan worden gemaakt met de transitie naar een duurzame energievoorziening. De PvdA organiseerde deze ‘Dag van Nieuwe Energie’ ter voorbereiding op de behandeling van de ‘Aanpak energieagenda’ in de commissie Duurzame Ontwikkeling. De belangstelling was groot. Circa dertig zeer deskundige en betrokken partijgenoten

lees verder »

Verslag drukbezochte bijeenkomst nieuwe Omgevingswet

18 januari 2016

Vrijdag 8 januari organiseerde het netwerk economie en PvdA statenfractie Zuid-Holland een bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Sprekers waren Willem Minderhout van de statenfractie en Arjan Nijenhuis van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kern van de vernieuwing van het omgevingsrecht is vereenvoudiging, integraliteit en decentralisatie. Lokale bestuurders moeten een integrale visie of omgevingsplan maken

lees verder »

Geen megastores stads- en dorpsgrenzen Zuid-Holland

16 december 2015

De PvdA wil dat de provincie alles op alles zet om de komst van Decathlon winkels in Schiedam en Den Haag te voorkomen. Zij doet deze oproep mede namens CDA, SP en SGP/CU tijdens Provinciale Staten vergadering van woensdag 16 december. In het provinciaal beleid is vanwege de vele leegstand en het beschermen van de

lees verder »

Nieuwe omgevingswet: door eenvoud effectiever?

14 december 2015

Partijgenootschappelijke bijeenkomst In Nederland zijn veel wetten en regels voor ruimtelijke projecten. Het doel hiervan is de bescherming van de leefbaarheid. De regels zijn inmiddels zo ingewikkeld geworden dat zij vooral een belemmering vormen voor ondernemerschap en onvoldoende de kwaliteit van de leefomgeving borgen. Het kabinet heeft daarom een nieuwe omgevingswet gemaakt. De wet bundelt

lees verder »

Op werbezoek bij Groene Cirkels

27 november 2015

Woensdag 18 november bezocht een delegatie Statenleden de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude. Naomie Matil en ik waren er bij. Onze fractie had al eerder contact gehad met deze brouwer over de ambities op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities zijn nu verder uitgewerkt in wat ‘Groene Cirkels’ worden genoemd. Groene cirkels betreft zeer uiteenlopende zaken zoals

lees verder »