Bereikbare provincie

Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, willen we zowel investeren in het openbaar vervoer en de fiets als in slimme oplossingen voor het autoverkeer.

Ons standpunt

Zuid-Holland is een verstedelijkte provincie met veel mobiliteit. Die bereikbaarheid staat onder de druk. Het gebruik van wegen, spoorwegen en waterwegen is op sommige plaatsen zo intensief, dat de infrastructuur het niet aankan.Dat is niet goed voor de economie en ons vestigingsklimaat.  Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, wil de PvdA zowel investeren in het openbaar vervoer en de fiets als in slimme oplossingen voor het autoverkeer.

Nieuwsberichten over Bereikbare provincie

Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals

lees verder »

Rotterdam The Hague Airport

30 juni 2017

De laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces heb ik het woord gevoerd over het Statenvoorstel: ‘Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport’ aan demissionair staatssecretaris Dijksma. Voor de PvdA is het belangrijk dat klachten van omwonenden serieus worden genomen en dat er niet wordt getornd aan de geluidsruimte. Staatssecretaris Dijksma had

lees verder »

PvdA: uitbreiding RTHA slechts mogelijk binnen bestaande geluidsruimte

5 april 2017

In de commissie Verkeer en Milieu is vandaag gesproken over het rapport ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)’. Het rapport is opgesteld door de Delftse hoogleraar Joost Schrijnen. Hij onderzocht in opdracht van provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland of er draagvlak is voor de groei van het aantal

lees verder »

Coalitie wakker: provincie aan de slag

29 juni 2016

Toen de PvdA tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2015 pleitte voor meer ambitie ten aanzien van het openbaar vervoer, het fietsplan en het versterken van de economische regio’s, reageerden de coalitiepartijen nog aarzelend. Vandaag, tijdens de behandeling van de Kadernota 2017, bleek onze oproep wel degelijk gehoord te zijn: de coalitie is wakker en

lees verder »

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

16 juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden, Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt

lees verder »

Provinciale Staten stemt in met komst Avondboot

1 juni 2016

De vaartijden van de waterbus in de Drechtsteden worden uitgebreid in de avonduren. Vandaag stemde een meerderheid van Provinciale Staten in met dit door de PvdA voorgestelde plan. De proef met de zogenoemde ‘Avondboot’ gaat in december 2016 van start en duurt een half jaar. De boot gaat varen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond tot

lees verder »

Drechtraad stemt unaniem in met proef voor Nachtboot

3 maart 2016

Gisteravond heeft de Drechtraad unaniem ingestemd met een proef voor de Nachtboot Drechtsteden. De PvdA Zuid-Holland is hierover bijzonder verheugd en zal dit krachtige signaal meenemen in de bespreking van het voorstel Nachtboot Drechtsteden volgende week woensdag 9 maart in de commissie Verkeer en Milieu. Het voorstel werd ingediend door de Drechtraadfracties van de PvdA,

lees verder »

Commissie Verkeer en Milieu steunt agenderingsverzoek enquete Nachtboot Drechtsteden

11 februari 2016

De commissie Verkeer en Milieu heeft ingestemd met bespreking van de uitslag van de enquete Nachtboot Drechtsteden op woensdag 9 maart. Woordvoerder Metin Celik: ‘Wij zijn blij dat ook andere partijen de waterbus een warm hart toedragen en met ons mee willen denken over hoe we de dienstregeling over water zo snel mogelijk kunnen uitbreiden

lees verder »

Nachtboot: ‘Precies wat Drechtsteden nodig heeft’

16 december 2015

Vandaag heeft Metin Celik, PvdA woordvoerder Openbaar Vervoer, de uitslag van de enquete Nachtboot Drechtsteden aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten. De uitslag laat zien dat een overgrote meerderheid van de respondenten (93%) het idee van een nachtboot ‘Een goed idee’, vindt, ‘precies wat de Drechtsteden nodig heeft’. Argumenten die de respondenten hiervoor aanvoeren zijn

lees verder »

Leidt verwijderen rotonde tot reistijdwinst?

13 juli 2015

De PvdA Zuid-Holland wil weten of het verwijderen van de rotonde bij de Keijzerhof in Pijnacker-Nootdorp tot reistijdwinst leidt. PvdA woordvoerder Metin Çelik: ‘Het verwijderen kost ruim twee miljoen euro. Als er geen sprake is van substantiële reistijdswinst, is de investering verspilling van belastinggeld. Dat kan nooit de bedoeling zijn’. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is aan

lees verder »