PvdA Zuid-Holland Sterker en Socialer

De Partij van de Arbeid werkt in Zuid-Holland aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.


#Kiesvoordetoekomst in actie op vergadering PvdA Zuid-Holland

4 juni 2017

#Kiesvoordetoekomst komt naar de vergadering van de PvdA Zuid-Holland. Op zaterdag 10 juni zetten we de discussie over de toekomst van de PvdA voort onder leiding van Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk van 10:00-13:00 in Engels Rotterdam (naast CS). Het bestuur van de PvdA is bijzonder verheugd dat #kiesvoordetoekomst ons helpt bij het organiseren van de

lees verder »

Provincie moet ruimte bieden aan homo-ontmoetingsplekken

11 mei 2017

Voor mannen die seksdates willen maken in de buitenlucht met andere mannen zijn er zogenaamde Homo-ontmoetingsplekken (hop’s). Omdat het taboe op homoseksualiteit anno 2017 helaas nog altijd leeft, blijkt er ondanks internet nog steeds  behoefte te zijn aan dergelijke plekken, horen wij van de stichting het Keelbos. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich hieraan storen en

lees verder »

PvdA en SGP&ChristenUnie ontstemd en geschrokken van jaarrekening Zuid-Holland

21 april 2017

De fracties van PvdA en SGP&ChristenUnie hebben ontstemd en met grote schrik kennis genomen van het resultaat van de jaarrekening 2016 van de provincie Zuid-Holland. Het overschot dat Gedeputeerde Staten presenteren bedraagt 35 miljoen euro. In voorgaande jaren leidden overschotten van vergelijkbare omvang tot forse kritiek in Provinciale Staten en moest het college van Gedeputeerde

lees verder »

PvdA wil verbod lozing GenX oppervlaktewater

19 april 2017

De PvdA wil dat chemiebedrijf Chemours stopt met het lozen van de stof  GenX in het oppervlaktewater. Aanleiding is een brief aan Gedeputeerde Staten van de voltallige gemeenteraad van Dordrecht waarin de raad haar zorgen uitspreekt over de situatie rond de fabriek Chemours. PvdA woordvoerder Willem Minderhout: ‘Wij begrijpen dat de gemeenteraad van Dordrecht de

lees verder »

Anoniem solliciteren op agenda Bestuur en Middelen

12 april 2017

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Het rapport Integratie in zicht?, gepubliceerd door het SCP in december 2016, laat zien dat migranten ondanks een stijgend opleidingsniveau, verbeterde onderwijsprestaties en een betere beheersing van de Nederlandse taal, nog een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Omdat de PvdA Zuid-Holland discriminatie op de arbeidsmarkt, of

lees verder »

De PvdA vooruit: Een bruisende dag in Rotterdam

10 april 2017

Op 1 april debatteerde een groot aantal partijgenoten in Rotterdam over de uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Paul Tang, fractievoorzitter van de PvdA in het Europees Parlement, trapte de discussie af. Hij stelde onder andere dat over sommige waarden niet valt te onderhandelen. Vervolgens werd in drie werkgroepen in twee rondes open

lees verder »

Jan Schaper-leergang: een vliegende start als raadslid!

10 april 2017

Heb je interesse in de lokale politiek? Wil je meer weten over hoe politiek werkt? En of dit iets voor jou is? Schrijf je dan in voor de Jan Schaper-leergang die dit voorjaar van start gaat. Deze leergang is bedoeld voor iedereen die erover denkt om zich namens de PvdA te kandideren voor de Gemeenteraadsverkiezingen

lees verder »

Goed nieuws: vergunning carbid schieten Nature2000 gebied Voornse Duin ingetrokken

10 april 2017

Het Voornes Duin (Westvoorne) is een Natura2000 en een stilte gebied. Vreemd dus dat daar op 31 december lawaai gemaakt wordt, door caridschieten. De PvdA Zuid-Holland stelde in december 2016 schriftelijke vragen om na te gaan of dit wel in overeenstemming is met ons provinciale beleid. Ook de PvdD en de VVD-fracties hebben vragen gesteld.

lees verder »

PS steunt motie PvdA om de gebouwde omgeving rijp te maken voor warmte als alternatief voor aardgas

10 april 2017

Onlangs hebben Provinciale Staten goedkeuring gegeven aan een plan van GS om 65 miljoen beschikbaar te stellen voor een ‘revolverend fonds’ ten bate van de totstandkoming van een ‘open’ (d.w.z. onafhankelijk van warmte-aanbieders en warmte-afnemers) warmte-infrastructuur in Zuid-Holland, de ‘Warmterotonde’. ‘Revolverend’ wil zeggen dat het geen subsidie betreft, maar dat het geld in de vorm

lees verder »

PvdA: uitbreiding RTHA slechts mogelijk binnen bestaande geluidsruimte

5 april 2017

In de commissie Verkeer en Milieu is vandaag gesproken over het rapport ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)’. Het rapport is opgesteld door de Delftse hoogleraar Joost Schrijnen. Hij onderzocht in opdracht van provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland of er draagvlak is voor de groei van het aantal

lees verder »